Ljungskile SS

Angående högtryckstvätt, el och vatten samt jordfelsbrytare

Publicerad: 26/9 2014 - 12:25 (Uppdaterad: 26/9 2014 - 12:29)

LJSS tillhandahåller inte högtryckstvätt vid upptagningarna till medlemmarna

Man måste ta med eget högtrycksaggregat för 230 volt enfas anslutning”

Det kan finnas snälla medlemmar i LJSS som kan låna ut?

Det finns strömuttag  och vattenuttag på följande ställen:

  • Klubbhuset vid gaveln mot maststället.
  • Klubbhuset på gaveln mot infartsvägen.
  • Vid mastkranens brygga.
  • Vid vågbrytaren/flytbryggan

Obs! om strömmen bryts, trots den lokala jordfelsbrytaren är intakt, kan detta bero på  att jordfelsbrytaren på klubbhusgaveln mot infartsvägen kan ha slagit ut.

Tänk på att vi inte är ett professionellt fullservice varv utan en ideell förening där alla inblandade funktionärer är obetalda. Vi gör så gott vi kan och hur bra det blir beror på oss själva. Ha tålamod om det tar tid, hjälp varandra och försök bidra till att lösa uppkomna problem.