Ljungskile SS

Kallelse till årsmöte

Publicerad: 26/2 2013 - 21:18 (Uppdaterad: 28/2 2013 - 08:28)

Medlemmar i Ljungskile Segelsällskap kallas till årsmöte
Fredagen den 22 mars klockan 18.30
Lokal: klubbhuset

Föredragningslista publiceras inom kort.

Vid årsmötet behandlar vi sedvanliga ärenden enligt § 23 i stadgarna.

Årsmöteshandlinngar med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse finns att tillgå i klubbhuset fr.o.m. 15 mars.

 

Välkomna !

Styrelsen

Ps. Om du inte redan gjort det – kom ihåg att betala in medlemsavgiften innan årsmötet