Ljungskile SS

Sjösättning och Upptagning 2014

Publicerad: 21/10 2013 - 17:13 (Uppdaterad: 21/10 2013 - 17:20)

Information från Trucksektionen

Sjösättningsdatum 2014

Lördag 26/4 kl. 08:00 MOBILKRAN Båtar > 4.5 ton

Söndag 27/4 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Asfaltsplan)

Lördag 3/5 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Lördag 10/5 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

 

Upptagningsdatum 2014 (Preliminärt)

Lördag 13/9 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton

Lördag 20/9 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Söndag 21/9 kl 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Asfaltsplan)

Lördag 27/9 kl. 08:00 MOBILKRAN Båtar > 4.5 ton

 

Avgifter

65 kr / m2 för båtar som ställs upp på grusplanen och 75 kr / m2 för båtar som ställs på asfaltsplanen. Dessa priser baseras på båtens längd och bredd enligt SRS-tabell eller liknande, med tillägg för skrymmande båthus, täckningar etc. Trucklyft kostar enligt följande: båtvikt < 2 ton 700:- 2 – 3 ton 800:- 3 – 4 ton 900:- 4 – 4,5 ton 1000:- Kostnad för lyft med mobilkran baseras på aktuell tidsåtgång per båt.

BÅTÄGARE SOM HAR HAFT EN PLATS UNDER VINTERN 2013/2014 OCH SOM ÖNSKAR PLATS FÖR VINTERFÖRVARING 2014/2015, SKALL BETALA ANMÄLNINGSAVGIFT (1000:-) SENAST 2014-06-01. ANMÄLNINGSAVGIFTEN GARANTERAR DIG EN PLATS OCH DRAS AV FRÅN DEN TOTALA VINTERFÖRVARINGSKOSTNADEN.

 

Övrigt

Observera att båtägaren ansvarar för att vaggan/stöttorna är i gott skick och att båten står säkert uppställd under hela vinterperioden samt att båten är fullt försäkrad. Var vänlig lås fast din stege när Du lämnar båten.

Hälsningar från Trucksektionen