Ljungskile SS

Sjösättning & Upptagning 2013

Publicerad: 13/12 2012 - 15:07 (Uppdaterad: 10/9 2013 - 08:46)

Sjösättningsdatum 2013

Lördag 27/4 kl. 08:00
MOBILKRAN Båtar > 4.5 ton

Söndag 28/4 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Asfaltsplan)

Lördag 4/5 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Lördag 11/5 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Upptagningsdatum 2013 (Preliminärt)

Lördag 14/9 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Lördag 21/9 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Söndag 22/9 kl 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Asfaltsplan)

Lördag 28/9 kl. 08:00
MOBILKRAN Båtar > 4.5 ton

Avgifter

65 kr / m2 för båtar som ställs upp på grusplanen och 75 kr / m2 för båtar som ställs på asfaltsplanen. Dessa priser baseras på båtens längd och bredd enligt SRS-tabell eller liknande, med tillägg för skrymmande båthus, täckningar etc. Trucklyft kostar enligt följande;
båtvikt < 2 ton - 700:-
2 – 3 ton - 800:-
3 – 4 ton - 900:-
4 – 4,5 ton - 1000:-
Kostnad för lyft med mobilkran baseras på aktuell tidsåtgång per båt.

BÅTÄGARE SOM HAR HAFT EN PLATS UNDER VINTERN 2012/2013 OCH SOM ÖNSKAR PLATS FÖR VINTERFÖRVARING 2013/2014, SKALL BETALA ANMÄLNINGSAVGIFT (1000:-) SENAST 2013-06-01. ANMÄLNINGSAVGIFTEN GARANTERAR DIG EN PLATS OCH DRAS AV FRÅN DEN TOTALA VINTERFÖRVARINGSKOSTNADEN.

Övrigt

Observera att båtägaren ansvarar för att vaggan/stöttorna är i gott skick och att båten står säkert uppställd under hela vinterperioden samt att båten är fullt försäkrad.

Anmälan om lyft med önskemål om datum mm skall göras via email till trucksektionens ledamot Hans Widerberg, hans.widerberg@telia.com, alternativt på telefon 0769-170607 eller 0522-29933.

Hälsningar från Trucksektionen