Ljungskile SS

Upptagningsdatum 2012

Publicerad: 19/8 2012 - 23:06

Lördag 15/9 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Lördag 22/9 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Söndag 23/9 kl 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Asfaltsplan) (*)

Lördag 29/9 kl. 08:00
MOBILKRAN Båtar > 4.5 ton (*)

(*) OBS! EFTERSOM KLUBBENS NYA TRUCK LYFTER BÅTAR UPP T.O.M. 4,5 TON GÄLLER DELVIS NYA RUTINER KRING LYFT AV BÅTAR - V. V. SE ANSLAG PÅ KLUBBHUSET

Avgifter

65 kr/m2 för båtar som ställs upp på grusplanen och 75 kr/m2 för båtar som ställs på asfaltsplanen. Dessa priser baseras på båtens längd och bredd enligt SRS-tabell eller liknande, med tillägg för skrymmande båthus, täckningar etc.
Trucklyft kostar 700 kr/lyft. Lyft med mobilkran kostar ca 1000 kr/lyft beroende på total tidsåtgång.

Övrigt

Observera att båtägaren ansvarar för att vaggan/stöttorna är i gott skick och att båten står säkert uppställd under hela vinterperioden samt att båten är fullt försäkrad under hela vinterperioden.

Turordningslista för upptagning med mobilkran anslås på LjSS klubbhus. Alla båtägare ombeds att vara på plats direkt på morgonen för att kunna hjälpa till samt att ha allt klart inför den egna upptagningen!

Anmälan om trucklyft med önskemål om datum mm skall göras via email till trucksektionens ledamot Hans Widerberg, hans.widerberg@volvo.com alternativt på telefon 0700-871299 eller 0522-29933.

Hälsningar från Trucksektionen