Ljungskile SS

Vagnar och vaggor till vinterförvaring

Publicerad: 15/9 2012 - 15:52

För tillfället har vi mycket aktiviteter på gång inom LjSS område.
Bl.a. får klubbhuset nytt golv och vi håller på med nya vågbrytarens landförbindelse.

Detta gör att Du som skall ta upp och vinterförvara din båt gärna får
komma med din vagn/vagga/stöttor så sent som möjligt dvs så nära ditt
upptagningstillfälle som möjligt. Detta underlättar för truckkörning, båthantering
och för större arbetsfordon att komma fram och gäller både grus- och asfaltsplanen.

Tack på förhand!